Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./spklisanslama_spk/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1495871765\', \'Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.spklisanslama.net/index.php?option=com_fireboard&catid=16&func=view&id=507&Itemid=27\', \'107.22.102.16\', \'0\')
spk sınavı - forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp (0 inceleyen) 
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp
#507
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 74
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp 6 Yıl önce Başarı: 0  
1.
Aşağıdakilerden hangisi takas ve saklama
işlemlerine ilişkin temel düzenlemeleri
içermez?
A) İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği
B) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri
Yönetmeliği
C) İMKB Yönetmeliği
D) Sermaye Piyasası Kanunu
E) Sermaye Piyasası Kurulunun quot;Sermaye
Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke
ve Kurallar Hakkında Tebliğiquot;


2.
Sermaye Piyasası Kurulunun takas ve saklama
işlemler i ile ilgili düzenleyici işlem
ni teliğindeki yönetmelik ve tebliğler i
aşağıdakilerden hangisinde yayınlanarak
yürürlüğe girer ?
A) TC Resmi Gazetede
B) Ticaret Sicil Gazetesinde
C) İMKB Günlük Bülteninde
D) Sermaye Piyasası Kurulu Genelgesinde
E) Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteninde


3.
Aracı kuruluşların İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası hisse senedi piyasasında 04 04 2003
Cuma günü yapmış oldukları işlemlerinden
kaynaklanan yükümlülüklerini hangi gün
yerine getirmeleri gerekir?
A) 04 04 2003 Cuma günü
B) 06 04 2003 Pazar günü
C) 07 04 2003 Pazartesi günü
D) 08 04 2003 Salı günü
E) 09 04 2003 Çarşamba gün ü


4.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi piyasası
işlemlerinin takasının dayandığı ilkelerden bir i
değildir ?
A) Merkezi takas
B) Teslim karşılığı ödeme
C) Netleştirme
D) Fiziki teslim
E) Kaydi takas


5.
I. Kağıt basımını ortadan kaldırarak ihraççı
şirketin maliyetini azaltması
II. Ortaklık bilgilerinin daha sağlıkl ı takip
edilmesini sağlaması
III. Çalınma sahtecilik hasar görme risklerini
ortadan kaldırması
Yukarıdakilerden hangileri hisse senetlerinin
kaydileştir ilmesinin sağlayacağı yararlar -
dandır ?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I II ve III


6.
Hisse senedinin f iyatı 5 YTL olan XYZ Şirket i
%100 oranında bedelli sermaye artırımı
yaparak yeni pay alma hakkını 2 YTLden
kullandıracaktır. Sermaye artırımından sonr a
hisse senedinin f iyatı kaç YTL olur ?
A) 70
B) 50
C) 35
D) 25
E) 15


7.
Katıldığı %300 bedelli sermaye artırımı
sonrasında toplam 1 200 lot hisse senedine
sahip olan yatırımcının sermaye artırım öncesi
kaç lot hisse senedi vardır?
A) 30
B) 100
C) 300
D) 400
E) 900


8.
Arac ı kuruluşların İMKB Hisse Senedi
Piyasası işlemlerinden kaynaklanan
yükümlülüklerini süresi içinde yerine
getirmemelerine ne ad verilir?
A) Temerrüt
B) Takas
C) Gecikme
D) Teslim gecikmesi
E) Takas riski


9.
Lehine ciro yapılan kişi belirt ilmeyerek sadece
senedi ciro edenin belirt ildiği ciro tür ü
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Eksik ciro
B) Beyaz cir o
C) Tam ciro
D) Boşa ciro
E) Tek taraflı ciro


10.
10.04.2002 tarihinde Türkiyeden ihraç edilen
devlet tahvili 09.04.2003 tarihinde itfa
olacaktır. Bu devlet iç borçlanma senedinin
ISIN kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) TRT090403T12
B) TRT100402T12
C) TRB090403T12
D) TRH100403T12
E) TRG090403K12


11.
Türkiyede ihraç edilen 06. 07. 2005 tarihinde
i t fa edilecek dövize endeksli devlet tahvilini n
tüm kıymet ini i fade eden ISIN kodu
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) TRB060705P11
B) TRT060705F11
C) UST060705T11
D) T060705A
E) T060705K


12.
Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi İMKB
UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasasında
işlem görür ?
A) TRL üzerinden ihraç edilmiş devlet iç
borçlanma senetler i
B) Hisse senetler i
C) Döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetler i
D) Yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç
edilmiş Türk eurobondlar ı
E) Yatırım fonlar ı


13.
I. Menkul Kıymet Kredisi
II. Ödünç Menkul Kıymet Kredisi
III. Tüketici Kredisi
Yukarıdakilerden hangileri Takasbank A.Ş.nin
kredili menkul kıymet ve ödünç menkul kıymet
işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında
kullandırılacak kredilerdendir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


14.
I. Menkul kıymet tanımı
II. Aynı döviz cinsler i
III. Valör
Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kesin
alım-satım işlemlerinde yükümlülükler in
yerine getirilmesinde netleştirme yapılırken
yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır ?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I II ve III15.Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ana
sözleşmesi gereğince Takasbank İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.ye ortak olamaz?

A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
B) İstanbul Ticaret Odası
C) Aracı kuruluşlar
D) Kurulmuş ve ileride kurulacak altın ve döviz
borsaları
E) Kurulmuş ve ileride kurulacak vadeli işlem
menkul kıymet borsaları


KONUYA HAKİM TÜM NOTLAR VE SORULAR www.spklisanslama.net SİTEMİZDEKİ EĞİTİM SETLERİNDE DE MEVCUTTUR.


TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ SORULARININ CEVAPLARI

1. B
2. E
3. A
4. D
5. D
6. E
7. C
8. C
9. A
10. B
11. A
12. B
13. D
14. C
15. E
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#599
inetryconydot (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 5
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Takas 6 Ay önce Başarı: 0  
Antibiotic resistant bacteria are bacteria that cannot be fully inhibited or killed by an antibiotic. The antibiotic may have worked effectively before the resistance occurred cheap antibiotics no need rx required line,. However bacteria can become resistant to antibiotics by adapting their structure or function in some way that prevents them from being killed by the antibiotic. This mechanism might happen in several ways:

- bacteria can neutralize the antibiotic before it has an effect
- bacteria may be able to pump the antibiotic out
- bacteria may be able to change the site (receptor) where the antibiotic normally works
- bacteria can mutate and transfer genetic material that codes for resistance to other bacteria
The resistant bacteria that survive the effect of the antibiotic are able to multiply spread to others and cause further infections in the family community and/or health care setting. In turn these infections are more resistant to another round of the same antibiotic.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#600
inetryconydot (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 5
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Takas 5 Ay, 1 Hafta önce Başarı: 0  
Amlodipine is used to treat hypertension (high blood pressure) and to treat angina (chest pain). Amlodipine may also be used for purposes other than those listed in this medication guide

Want Amlodipine with DISCOUNT?
Our Pharmacies is the most trusted online drug suppliers. You do not have to worry about the quality of our drugs we want to assure you that we provide you with the best possible quality at affordable prices.
Buy now in our MED PORTAL http://bit.ly/1ae6vce and save YOUR MONEY! ((copy and paste the link into your browser if link is not clickable))

* Our pharmacy is the most trusted online drug supplier
* Free EMS Airmail shipping options
* Lowest price guaranteed!
* Top quality medications
* 24/7/365 Customer Support : Very easy to get Aldactone online!
* 100% Satisfaction Guarantee
* We accept: VISA MasterCard E-check AMEX and more.
Related TAGS:
Buy Amlodipine Buy cheapest drugs online
Ordering online Amlodipine overnight
Same Day Approval - Free Shipping
Online pharmacy Amlodipine orderBuy Amlodipine Medication now
Compare prices for Amlodipine
High quality guaranteed
Buy Amlodipine pill online Buy Amlodipine on net in USA FREE medical consultations
Buy Amlodipine online in the UK
Get Amlodipine COD cheapest
Buy Amlodipine Without Prescription t=3695" target="_blank">http://www.carnealfuoco.it/bbq-forum/viewtopic.php?f=1t=3695 Where To Buy Penicillin
Best Value - Next Day FedEX
Find Buy Amlodipine overnight
Amlodipine no prescription online Buy Amlodipine discount online
Buy Amlodipine online without Doctors
Amlodipine Buy Without a Prescription Certified Canadian Pharmacy Buy real Amlodipine cheap
Find Buy cheap Amlodipine without prescription Buy Amlodipine in Canada
Best Prices+Bonus pills
Amlodipine pills buy
BuyAmlodipine without prescription 90000+ Satisfied Customers Take Amlodipine discount online Buy Amlodipine Medication now cheapest place to buy Amlodipine online
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#601
inetryconydot (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 5
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp 4 Hafta önce Başarı: 0  
Norvasc Active Ingredient: amlodipine is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

Amlodipine (Norvasc) is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines. Norvasc is a calcium channel blocker. It works by relaxing (dilating) your blood vessels lowering blood pressure Purchase Almodipine and decreasing heart rate which lowers the workload on the heart. It also dilates coronary arteries increasing blood flow to the heart.

BUY CHEAP ALMODIPINE NOW

TAGS: Norvasc 10 mg Norvasc 5 mg

Where To Buy Almodipine
Non Prescription Almodipine
Where To Buy Almodipine
Buy Almodipine On Line
Order Almodipine No Prescription
Where Can I Buy Almodipine
Over The Counter Almodipine
Almodipine To Buy Online
Buying Almodipine
Buy Almodipine No Prescription
Almodipine Over The Counter
Non Prescription Almodipine
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#602
inetryconydot (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 5
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp 3 Hafta, 1 Gün önce Başarı: 0  
Norvasc Active Ingredient: amlodipine is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

Amlodipine (Norvasc) is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines. Norvasc is a calcium channel blocker. It works by relaxing (dilating) your blood vessels lowering blood pressure Almodipine To Buy Online and decreasing heart rate which lowers the workload on the heart. It also dilates coronary arteries increasing blood flow to the heart.

BUY CHEAP ALMODIPINE NOW

TAGS: Norvasc 10 mg Norvasc 5 mg

Buy Almodipine No Prescription
Almodipine Online No Prescription
Buy Almodipine
Buy Almodipine On Line
Buy Almodipine
Can I Buy Almodipine Over The Counter
Almodipine Over The Counter
Almodipine To Buy Online
Where Can I Buy Almodipine
Almodipine Purchase
Purchasing Almodipine
Almodipine Order Online
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#603
inetryconydot (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 5
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp 6 Gün, 14 Saat önce Başarı: 0  
Stromectol is used for treating infections caused by certain parasites. Stromectol is an anthelmintic. It works by killing sensitive parasites.

Stromectol as known as: Ivectin Ivenox Ivera Ivergot Ivermec Ivermectina Ivermectine Ivermectinum Ivert Ivexterm Kilox Mectizan Quanox Revectina Scabo Securo Simpiox

BUY CHEAP STROMECTOL NOW

TAGS: buy Stromectol online Stromectol 3 mg


can i buy stromectol online
buy stromectol
buy cytotec online without rx cheap
where can i buy stromectol
where can i buy stromectol
where to buy stromectol
order cheap cytotec online
can i buy stromectol online
order stromectol
order augmentin online cheap
where can i buy stromectol
buy online stromectol
purchasing stromectol
order cheap gabapentin
buying stromectol online uk
stromectol online
buying stromectol
where to buy stromectol
order cheap cytotec online
buy stromectol no prescription
stromectol buy online
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın