Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./spklisanslama_spk/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1464493437\', \'Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.spklisanslama.net/index.php?option=com_fireboard&catid=16&func=view&id=507&Itemid=27\', \'54.162.172.144\', \'0\')
spk sınavı - forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp (0 inceleyen) 
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp
#507
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 74
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Takas ve Operasyon İşlemleri Örnek Sorular ve Cvp 5 Yıl önce Başarı: 0  
1.
Aşağıdakilerden hangisi takas ve saklama
işlemlerine ilişkin temel düzenlemeleri
içermez?
A) İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği
B) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri
Yönetmeliği
C) İMKB Yönetmeliği
D) Sermaye Piyasası Kanunu
E) Sermaye Piyasası Kurulunun quot;Sermaye
Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke
ve Kurallar Hakkında Tebliğiquot;


2.
Sermaye Piyasası Kurulunun takas ve saklama
işlemler i ile ilgili düzenleyici işlem
ni teliğindeki yönetmelik ve tebliğler i
aşağıdakilerden hangisinde yayınlanarak
yürürlüğe girer ?
A) TC Resmi Gazetede
B) Ticaret Sicil Gazetesinde
C) İMKB Günlük Bülteninde
D) Sermaye Piyasası Kurulu Genelgesinde
E) Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteninde


3.
Aracı kuruluşların İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası hisse senedi piyasasında 04 04 2003
Cuma günü yapmış oldukları işlemlerinden
kaynaklanan yükümlülüklerini hangi gün
yerine getirmeleri gerekir?
A) 04 04 2003 Cuma günü
B) 06 04 2003 Pazar günü
C) 07 04 2003 Pazartesi günü
D) 08 04 2003 Salı günü
E) 09 04 2003 Çarşamba gün ü


4.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi piyasası
işlemlerinin takasının dayandığı ilkelerden bir i
değildir ?
A) Merkezi takas
B) Teslim karşılığı ödeme
C) Netleştirme
D) Fiziki teslim
E) Kaydi takas


5.
I. Kağıt basımını ortadan kaldırarak ihraççı
şirketin maliyetini azaltması
II. Ortaklık bilgilerinin daha sağlıkl ı takip
edilmesini sağlaması
III. Çalınma sahtecilik hasar görme risklerini
ortadan kaldırması
Yukarıdakilerden hangileri hisse senetlerinin
kaydileştir ilmesinin sağlayacağı yararlar -
dandır ?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I II ve III


6.
Hisse senedinin f iyatı 5 YTL olan XYZ Şirket i
%100 oranında bedelli sermaye artırımı
yaparak yeni pay alma hakkını 2 YTLden
kullandıracaktır. Sermaye artırımından sonr a
hisse senedinin f iyatı kaç YTL olur ?
A) 70
B) 50
C) 35
D) 25
E) 15


7.
Katıldığı %300 bedelli sermaye artırımı
sonrasında toplam 1 200 lot hisse senedine
sahip olan yatırımcının sermaye artırım öncesi
kaç lot hisse senedi vardır?
A) 30
B) 100
C) 300
D) 400
E) 900


8.
Arac ı kuruluşların İMKB Hisse Senedi
Piyasası işlemlerinden kaynaklanan
yükümlülüklerini süresi içinde yerine
getirmemelerine ne ad verilir?
A) Temerrüt
B) Takas
C) Gecikme
D) Teslim gecikmesi
E) Takas riski


9.
Lehine ciro yapılan kişi belirt ilmeyerek sadece
senedi ciro edenin belirt ildiği ciro tür ü
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Eksik ciro
B) Beyaz cir o
C) Tam ciro
D) Boşa ciro
E) Tek taraflı ciro


10.
10.04.2002 tarihinde Türkiyeden ihraç edilen
devlet tahvili 09.04.2003 tarihinde itfa
olacaktır. Bu devlet iç borçlanma senedinin
ISIN kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) TRT090403T12
B) TRT100402T12
C) TRB090403T12
D) TRH100403T12
E) TRG090403K12


11.
Türkiyede ihraç edilen 06. 07. 2005 tarihinde
i t fa edilecek dövize endeksli devlet tahvilini n
tüm kıymet ini i fade eden ISIN kodu
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) TRB060705P11
B) TRT060705F11
C) UST060705T11
D) T060705A
E) T060705K


12.
Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi İMKB
UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasasında
işlem görür ?
A) TRL üzerinden ihraç edilmiş devlet iç
borçlanma senetler i
B) Hisse senetler i
C) Döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetler i
D) Yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç
edilmiş Türk eurobondlar ı
E) Yatırım fonlar ı


13.
I. Menkul Kıymet Kredisi
II. Ödünç Menkul Kıymet Kredisi
III. Tüketici Kredisi
Yukarıdakilerden hangileri Takasbank A.Ş.nin
kredili menkul kıymet ve ödünç menkul kıymet
işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında
kullandırılacak kredilerdendir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


14.
I. Menkul kıymet tanımı
II. Aynı döviz cinsler i
III. Valör
Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kesin
alım-satım işlemlerinde yükümlülükler in
yerine getirilmesinde netleştirme yapılırken
yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır ?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I II ve III15.Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ana
sözleşmesi gereğince Takasbank İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.ye ortak olamaz?

A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
B) İstanbul Ticaret Odası
C) Aracı kuruluşlar
D) Kurulmuş ve ileride kurulacak altın ve döviz
borsaları
E) Kurulmuş ve ileride kurulacak vadeli işlem
menkul kıymet borsaları


KONUYA HAKİM TÜM NOTLAR VE SORULAR www.spklisanslama.net SİTEMİZDEKİ EĞİTİM SETLERİNDE DE MEVCUTTUR.


TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ SORULARININ CEVAPLARI

1. B
2. E
3. A
4. D
5. D
6. E
7. C
8. C
9. A
10. B
11. A
12. B
13. D
14. C
15. E
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın