Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./spklisanslama_spk/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1505924423\', \'SPK LİSANSLAMA SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ DÖKÜMANI\',\'\',\'\',\'view\',\'/index.php?option=com_fireboard&Itemid=27&func=view&id=65&catid=18\', \'54.156.47.142\', \'0\')
spk sınavı - forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
SPK LİSANSLAMA SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ DÖKÜMANI (0 inceleyen) 
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SPK LİSANSLAMA SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ DÖKÜMANI
#65
total (Kullanıcı)
Gold Boarder
Gönderiler: 222
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SPK LİSANSLAMA SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ DÖKÜMANI 8 Yıl, 10 Ay önce Başarı: 0  
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)
İÇİNDEKİLER
1- GENEL BİLGİLER ............................................................................................................................................. 1
2- SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR............................................................................................................... 1
2.1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar ............................................. 1
2.2- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar ................................................. 2
2.3- Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar............................................................................................... 3
2.4- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar ........................................................... 4
2.5- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar..................5
2.6- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar..5
2.7- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına Katılacak Adaylar5
2.8- Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar6
3- LİSANS TÜRLERİ.............................................................................................................................................. 6
4- LİSANS BELGESİNİN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER................................................. 7
5- SINAV BAŞVURUSUNDA ARANACAK BELGELER...................................................................................... 18
5.1- Sınavlara İlk Kez Başvuruda Bulunacak Adaylar.................................................................................. 18
5.2- Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar.................................................................................................. 19
5.3-Başvuru Yeri...22
6- BAŞVURU TARİHİ........................................................................................................................................... 22
7- SINAV ÜCRETLERİ......................................................................................................................................... 22
8- SINAVA GİRİŞ BELGESİ ................................................................................................................................ 23
9- SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER ................................... 24
10- SINAVLARIN UYGULANMASI...................................................................................................................... 24
11- SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR...................................................................................... 25
12- SINAVLARIN ŞEKLİ...................................................................................................................................... 27
13- SINAVLARIN ALT KONU BAŞLIKLARI KAYNAKÇA VE SORU DAĞILIMLARI ........................................ 27
14- SINAV NOTLARI PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR................................................. 28
15- CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI...................... 28
16- SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ ........................................................................................................ 30
17- LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ......................................................................................... 31
18- İSTİSNALAR VE SÜRELER.......................................................................................................................... 32
18.1- Üye Temsilcileri Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları .............. 32
18.2- Lisans Belgesi Gerektiren Görevlerde Çalışanlar............................................................................... 32
18.3- Yabancı Sertifikalara Sahip Olanlar ..................................................................................................... 33
(*)Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Kurulumuzun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ Yönetmelik Kurul İlke Kararları) yer alan
hükümler geçerlidir.
1
1- GENEL BİLGİLER
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)
tarafından 17-18 Ocak 2009 tarihlerinde lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların
genel amacı sermaye piyasası alanında ihtisas personeli yönetici türev araçlar
personeli gayrimenkul değerleme uzmanı kredi derecelendirme uzmanı kurumsal
yönetim derecelendirme uzmanı bağımsız denetçi bağımsız denetim kuruluşunu
temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut değerleme uzmanı olarak çalışanların
mesleki yeterliliklerini bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.
Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl
Ocak Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.
2- SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR
2.1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak
Adaylar
Seri: VIII No: 34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama
ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sermaye piyasası
kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların görev alanını değiştirerek bu
görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak
isteyenlerin ;Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına girerek ;Sermaye
Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaları gerekmektedir.
(a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcileri
(b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri
temsilcileri
(c) Yatırım fonları müşteri temsilcileri
(d) Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik
işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri
(e) Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri
temsilcileri
(f) Bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi imzalayan katılım bankalarında
acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri
2
(g) Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının
bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse senedi ile
ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcileri
(h) Aracı kurum şube müdürleri
(i) Aracı kurum irtibat bürosu sorumluları
(j) Aracı kuruluş ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon
sorumluları.
Takas ve operasyon sorumlusu takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim
yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde çalışmakta olan
veya çalışmak isteyen kişilerin bu Kılavuzun 13. Bölümünde belirtilen Sermaye
Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınav Konularından sadece ;Takas ve Operasyon
İşlemleri konulu sınava girmeleri yeterlidir. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan
adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının tamamına devam
etmek istemeleri halinde bu modülden aldıkları notlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Temel Düzey Sınavı için geçerli kabul edilerek diğer 8 modülden sınava girmeleri
yeterli olacaktır.
2.2- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar
Seri: VIII No: 34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama
ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sermaye piyasası
kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların görev alanını değiştirerek bu
görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak
isteyenlerin ;Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına girerek ;Sermaye
Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı almaları gerekmektedir.
(a) Portföy yöneticisi
(b) Portföy Yönetim Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri61482; (*)
(c) Araştırma uzmanı
(d) Yatırım danışmanı
(e) Kurumsal finansman uzmanı
(f) Müfettiş iç kontrol elemanı teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri (**)
(*) Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık
mesleki tecrübeye sahip veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olmaları zorunludur.
(**)Seri: VIII No:34 Tebliğde değişiklik yapan Seri:VIII No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaya hak kazananların Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları
saklıdır.
3
(g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin bağlı bulunduğu
tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde yönetici ile ihtisas
personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir).
(h) Serbest yatırım fonlarının garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı
yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri
fon kurulu üyeleri portföy yöneticileri fon denetçisi ve iç kontrol birimi
çalışanı (***)
(i) Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ortaklığın sermaye piyasası
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve
kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla
görevlendirilen personel (söz konusu personelin ;Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve ;Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunludur)
(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri (****)
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavlarına katılmak isteyen adayların
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olmaları zorunluluğu
bulunmamaktadır.
2.3- Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar
Seri: VIII No: 34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama
ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sermaye piyasası
kurumlarında türev araçlar personeli olarak çalışanların görev alanını değiştirerek bu
görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyette bulunmak
isteyenlerin ;Türev Araçlar Sınavına katılarak ;Türev Araçlar Lisansı almaları
gerekmektedir.
(***) Serbest yatırım fonlarının garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini
üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy
yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları fonun
portföy yöneticilerinin fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip
olmaları gerekmektedir.
(****) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yüksek öğrenim görmüş sermaye piyasası veya bankacılık
alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir
üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.
4
Türev araçlar personeli aracı kuruluşlarda:
(a) Türev araçlar müşteri temsilcisi
(b) Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu
(c) Türev araçlar birim yöneticisi
(d) Türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki
kademelerde görev yapan personeldir.
(e) Serbest yatırım fonlarının garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı
yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin
yöneticileri fon kurulu üyeleri portföy yöneticileri (***)
(f) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri (****)
2.4- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar
Kurulumuzun Seri:VIII No:34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile Seri:VIII No:35
;Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve
Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği
çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların sermaye piyasası
mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine
ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti verecek Kurulca listeye alınan
gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev
alacak kişilerin ;Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına girerek ;Gayrimenkul
Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.
(***) Serbest yatırım fonlarının garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini
üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy
yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları fonun
portföy yöneticilerinin fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip
olmaları gerekmektedir.
(****) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yüksek öğrenim görmüş sermaye piyasası veya bankacılık
alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir
üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.
5
2.5- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar
Kurulumuzun Seri: VIII No: 34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar
İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde kredi
derecelendirme kuruluşlarında kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet
gösterecek kişilerin ;Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına katılarak ;Kredi
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.
2.6- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak
Adaylar
Kurulumuzun Seri: VIII No: 34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar
İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde
kurumsal yönetim şirketlerinde kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak
faaliyet gösterecek kişilerin ;Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına
katılarak ;Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları
gerekmektedir.
Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ortaklığın sermaye piyasası
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal
yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi
zorunlu olup görevlendirilen personelin ;Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
Lisansına ve ;Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması
zorunludur.
2.7- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına Katılacak Adaylar
Kurulumuzun Seri: VIII No: 34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar
İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde;
Kurulumuzun finansal raporlama standartları düzenlemelerine göre hazırlanması ve
kamuya duyurulması zorunlu finansal tablolar ile diğer finansal bilgilerin söz konusu
finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetimi ile
yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği
bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim
6
kurulu başkan ve üyesi genel müdür genel müdür yardımcısı müdür gibi unvanları
taşıyan yöneticilerin ;Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına katılarak
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı almaları gerekmektedir.
2.8 - Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar
Kurulumuzun Seri:VIII No:34 ;Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile Seri:VIII No:35
;Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve
Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği
çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hallerde konut
değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya
değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak
suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren konut değerleme uzmanının lisans
alabilmesi için ;Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına katılarak ;Konut Değerleme
Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.
3- LİSANS TÜRLERİ
Girilen sınav türlerine göre:
(a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olan
adaylara ;Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı
(b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının ;Takas ve
Operasyon İşlemleri başlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olan
adaylara ;Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı
(c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olan adaylara
;Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
(d) Türev Araçlar Sınavında başarılı olan adaylara ;Türev Araçlar Lisansı
(e) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara
;Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı
(f) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara ;Kredi
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
7
(g) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan
adaylara ;Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
(h) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavında başarılı olan adaylara
;Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı
(i) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara ;Konut
Değerleme Uzmanlığı Lisansı
verilecektir.
* Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans
belgesi gerekmeksizin ;Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak çalışabilirler.
* Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans
belgesi gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı
kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
* Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme
Uzmanlığı Lisansına konu alanda ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette
bulunabilirler.
4- LİSANS BELGESİNİN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER
Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazanan
adayların lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
Birliğine (TSPAKB) başvurmaları gerekmektedir.
Adayların TSPAKBden lisans belgelerini alırken ibraz edecekleri belgeler
aşağıda sayılmıştır:
I- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Takas ve
Operasyon Sorumlusu Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı için adayların;
(a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi sabit getirili sermaye piyasası
araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi yatırım fonları müşteri
temsilcisi aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde
ve katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile
seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri
temsilcisi bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım
8
bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse
senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcileri aracı kurum irtibat
bürosu sorumlusu ve takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak
isteyenlerin en az lise ve dengi mezunu olması
(b) Aracı kurum şube müdürü olarak görev yapmak isteyenlerin en az 2 yıllık ön
lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması
(c) Teftiş birimi yöneticisi iç kontrol birimi yöneticisi müfettiş ve iç kontrol birimi
elemanı olarak görev yapmak isteyenlerin iktisat işletme kamu yönetimi
muhasebe maliye ve hukuk konularında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren
kurumlardan mezun olması ve sermaye piyasaları muhasebe vergi banka
ve kambiyo işletme analizi organizasyonu denetimi veya hukuk
konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması
(d) Portföy yöneticisi araştırma uzmanı yatırım danışmanı kurumsal
finansman uzmanı ve yönetici olarak görev yapmak isteyenlerin en az dört
yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması
(e) Yatırım fonları portföy yöneticilerinin sermaye piyasası alanında en az beş
yıllık tecrübeye sahip bulunması
(f) Serbest yatırım fonları fon kurulu üyelerinin sermaye piyasası alanında en
az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması ve yüksek öğrenim görmüş olması
(g) Türev araçlar personeli olarak görev yapmak isteyenlerin 4 yıllık lisans
eğitimi veren kurumlardan mezun olması
(h) Sermaye piyasası mevzuatı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün
finansmanı suçundan ödünç para verme işleri hakkında mevzuata
aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya
karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet irtikâp rüşvet
hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye
9
fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma bilişim sistemini engelleme
bozma verileri yok etme veya değiştirme banka veya kredi kartlarının
kötüye kullanılması kaçakçılık vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme
suçlarından mahkûm olmaması
(i) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurulca iptal edilmiş
yahut borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu
müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması
(j) ;Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu
kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması
(k) Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)nun 46 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca
işlem yasaklı olmaması
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
II- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı için adayların;
(a) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları şirketler hakkında iflas kararı
verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması
(b) Sermaye piyasası mevzuatı veya ilgili diğer mevzuat uyarınca faaliyet
yetkisi/yetki belgesi iptal edilmiş listeden çıkarılmış ya da borsa üyeliği iptal
edilmiş işletmelerde iptale neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit
edilmemiş olması
(c) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş
mahkumiyet kararının bulunmaması
(d) Bankacılık mevzuatı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair
mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı
hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış
olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet irtikap
rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas gibi
yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa
vurma vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları
10
(e) Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri uyarınca sermaye
piyasasında işlem yapmalarının yasaklanmamış olması
(f) Derecelendirme uzmanlarının; lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren
kurumlardan diploma almış olmaları ekonomi maliye muhasebe finans
denetim iç kontrol istatistik risk değerlemesi ve yönetimi finansal analiz
derecelendirme değerleme kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla
ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi
öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları
Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme
uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi
almış olmaları
(g) Derecelendirme komitesi üyelerinin ve kontrolörün; lisans düzeyinde en az 4
yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmaları ekonomi maliye
muhasebe finans denetim iç kontrol istatistik risk değerlemesi ve yönetimi
finansal analiz derecelendirme değerleme kurumsal yönetim alanlarında veya
bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim
görevlisi öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 5 yıllık deneyime sahip
bulunmaları Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredi
derecelendirme uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı
lisans belgesi almış olmaları
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
;Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve ;Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinden lisans belgelerini alırlarken; Kurulumuz
düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Ancak; kredi
derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak görev
yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında en az 3 yıllık tecrübeye
sahip olmaları gerektiğinden kredi derecelendirme uzmanlığı ve kurumsal yönetim
derecelendirme uzmanlığı lisansına başvuruda bulunan kişilerden; sözkonusu
faaliyetlerin en az 3 yıl süre ile bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak yaptığını
gösteren belgeler çalışma süresi ve icra edilen göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum
yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazılar ve destekleyici nitelikte olan hizmet
11
çizelgesi sözleşmeler vergi levhası Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kurulumuzca
gerekli görülen diğer belgeler aranacaktır.
III- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;
(a) Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin asgari 4
yıllık üniversite mezunu olması ve 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye
yönelik olarak aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.(*)
A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerleme
uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;
1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya
danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi
2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile
aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı
3) SSK işe giriş bildirgesi formu
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme
raporu örneği.
B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde
bulunulmuş ise;
1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul
değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer
aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge)
3) Vergi levhası
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme
raporu örneği ve şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura
örnekleri.
(*)Kurulumuzun 13.02.2006 tarihli Kararı ile; Kurulumuzca yapılmakta olan Değerleme Uzmanlığı Sınavına
yönelik olarak; Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranılan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil
lisans belgesi verilmesi aşamasında aranmasına karar verilmiştir
12
C- Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak
yerine getirilmiş ise;
1) Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler
2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge)
3) Vergi levhası
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu
örneği ve şahıs şirketi olarak değerleme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest
meslek makbuzu örnekleri.
D- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;
1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun
Kanun Yönetmelik Tebliğ Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş
olduğunu gösterir belgeler
2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı
3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı
hizmet çizelgesi veya belgesi
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi
5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerleme raporu
ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.
E- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;
1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme
yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını
gösterir yazı
2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile
aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı
3) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu
örnekleri
13
F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;
1) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu
başlıklarından ;Gayrimenkul Değerleme Esasları ;Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
ve ;Temel Finans Matematiği konularından birinden bir üniversite bünyesinde en az
6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi
2) Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde
olunması
3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi
G- Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da
çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler
H- Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.
!! Makine değerleme raporları makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici
parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda
açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilir.
!! Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme
raporları değerleme raporu örneği olarak kabul edilir.
!! Herhangi bir gayrimenkulün gayrimenkule dayalı hak ve yararların
makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları teknik
şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme
raporu olarak kabul edilmeyecektir.
!! İbraz edilen raporlarda adayın ad- soyadı ve imzasının açıkça yer alması
zorunludur.
Kurulun lisans belgesi alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin
yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma
hakkı saklıdır.
14
Eylül 2002 - Ocak 2006 dönemleri dahil yapılan sınavlara başvuruda
bulunarak başvurusu kabul gören adaylardan 3 yıllık tecrübe koşulunu sınav
başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle yukarıda belirtilen belgeler
aranmayacaktır.
Ayrıca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı için adayların;
(a) Bankacılık mevzuatı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair
mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm
giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi
2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet irtikap rüşvet hırsızlık
dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile
istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma vergi kaçakçılığı veya bu
suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları
(b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas
kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması
(c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa
üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan
şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması
(d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin
bulunmamış olması
(e) Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
uyarınca işlem yasaklı olmaması
(f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak
olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
15
IV- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı için adayların ;
a) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları
b) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız
denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden
olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş
olması
c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut
borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan
kişilerden olmaması
d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş
mahkumiyet kararının bulunmaması
e) Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri uyarınca sermaye
piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
Bağımsız denetçi yardımcılarının; hukuk iktisat maliye muhasebe
işletmecilik bankacılık kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en
az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları diğer alanlarda yükseköğrenim görmüş
olanların ise sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları
zorunludur.
Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız
denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu
başkan ve üyesi genel müdür genel müdür yardımcısı müdür gibi unvanları taşıyan
yöneticilerin;
a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli
mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi
sağlayan belge sahibi olmaları
b) Türkiyede yerleşik olmaları
c) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları
d) Sorumlu ortak baş denetçilerin en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer
alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık
16
anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi kıdemli denetçi veya baş
denetçi unvanını ile çalışmış olmaları
e) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları
şarttır.
Bağımsız denetçi ve yöneticiler için yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulun
sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan
belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütekabiliyet
esası aranır.
V- Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların ;
a) Bankacılık mevzuatı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat
ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş
olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya
daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık
sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma vergi kaçakçılığı veya bu suçlara
iştirakten hüküm giymemiş olmaları
b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı
verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması
c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa
üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan
şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması
d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin
bulunmamış olması
e) Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
uyarınca işlem yasaklı olmaması
17
f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak
olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
;Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinden lisans belgelerini alırlarken; Kurulumuz
düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme
Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında
gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1yıllık tecrübeye sahip olmaları ve asgari 4
yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 1 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik
olarak Kılavuzun 4-III Bölümünde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için aranan
belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; aday tarafından hazırlanan en az 1 yıla
ait olmak üzere en az iki adet gayrimenkul değerleme raporunun adayın hazırlamış
olduğu gayrimenkul değerleme raporlarını gösteren liste ile birlikte ibraz edilmesi
gerekmektedir.
!! Kurulumuzca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Konut Değerleme
Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri yeterli olmayan
adaylara eksik süreleri tamamlanıncaya kadar ilgili lisansları verilmeksizin bu
kişilerin gayrimenkul değerleme şirketlerinde quot;Değerleme Uzmanı Yardımcısıquot; ve
quot;Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısıquot; unvanları ile tam zamanlı istihdam
edilebilmelerine bu kişilerin işe alınmakla birlikte tecrübe süreleri doluncaya
kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir değerleme uzmanı refakatinde
değerleme raporu hazırlayabilmelerine karar verilmiştir.
!! Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak gayrimenkul
değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul
Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık
mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı
Lisansının verilmesine karar verilmiştir.
18
Tüm lisans belgesi türlerinin alınması aşamasında yukarıda belirtilenlere ilave
olarak istenecek diğer bilgi ve belgeler ile izlenecek prosedür ayrıntılı olarak http://www.tspakb.org.tr internet adresinde yer almaktadır.
Sınava katılma ve lisans belgesi alma koşullarında Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı niteliktedir.
5- SINAV BAŞVURUSUNDA ARANACAK BELGELER
5.1- Sınavlara İlk Kez Başvuruda Bulunacak Adaylar
!! Sınavlara ilk kez başvuruda bulunacak adaylardan aşağıda belirtilen
belgeler aranır.
1048766; Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve imzalı Kayıt Formu
1048766; Nüfus cüzdanı fotokopisi
1048766; Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont (dekont adayın ad ve
soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir).
Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içerisinde http://spk.anadolu.edu.tr internet
adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı
bulunmaktadır. İnternet adresinde bulunan Kayıt Formunun ilgili sayfalarındaki
açıklamaların dikkatle okunarak işlem adımlarının yürütülmesine özen gösterilmelidir.
Bu formda TC kimlik numarası sorulmaktadır. TC kimlik numarası http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. TC vatandaşı olmayan
adaylar TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar
sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.
!! Lisanslama sınavları başvuruları sınav tarihlerinden yaklaşık 25 ay önce
Kurulumuz internet adresinden de ulaşabileceğiniz http://spk.anadolu.edu.tr
internet adresi üzerinden yapılmaktadır.
19
Formda bulunan bilgi alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.
Form hatasız doldurulduktan sonra ilgili buton tıklanarak kaydın onaylanması
gerekmektedir. Aday onay aşamasından önce girdiği bilgilerde değişiklik yapabilir.
Ancak bir kez onaylama yapıldıktan sonra kaydı değiştirmek mümkün değildir.
Adaylar Kayıt Formunda belirttikleri adreste başvurudan sonra değişiklik yapamazlar.
Adres değişiklikleri ancak bir sonraki sınavın kayıt yenileme işlemleri sırasında
yapılabilir. Adayın adresinin değişmiş olması halinde gerektiğinde adayla yapılan
yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır.
Yapılacak sınavlara ilk kez başvurmuş olması nedeniyle henüz şifre almamış
adayların; Kayıt Formuna T.C.kimlik numaralarını ve kendi belirleyecekleri 5 haneli
şifreyi yazarak kayıt yapmaları mümkündür. Aday tarafından belirlenen bu şifreler
geçici olup başvuru süresince kullanılacaktır. Adaylar sınavdan bir ay önce sınav giriş
yerlerinin açıklanması aşamasında http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde
bulunan ;Şifrenizi unuttunuzsa burasını tıklayınız bölümüne girerek daimi
şifrelerini internet üzerinden alabileceklerdir. Bu bölümde istenilen bilgilerin Kayıt
Formunda yazılı olan bilgilerle aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde farklı
bilgilerle doğru şifreye ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kayıt Formunun
imzalı örneğinin fotokopisinin aday tarafından saklanmasında yarar bulunmaktadır.
Kayıt onaylandıktan sonra bilgisayardan alınan dökümün fotoğraf bölümüne
son altı ay içinde çekilmiş başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte bir
fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümünün imzalanması gerekmektedir.
Aday sınav başvurusu sırasında dolduracağı Kayıt Formunda; lisans sınavı
başvuru koşullarına uygun olduğunu sınavlara katılma koşulları ile bu Kılavuzun 4.
Bölümünde belirtilen lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve Kayıt Formunda
verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu gerçeği dürüst bir biçimde
yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun sınava girme ve
lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği
sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını
Sermaye Piyasası Kurulunun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve
belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında
20
kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu vermediği takdirde
sonuçlarına katlanacağını kabul ederek beyanını imzalayacaktır.
5.2- Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar
Daha önce yapılmış olan lisanslama sınavlarında başarısız oldukları
konulardan geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden
sınava başvuracak adaylar istedikleri konu veya konulardan tercih yaparak sınavlara
katılabileceklerdir.
!! Lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olan adayların http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde yer alan Kayıt Formunu eksiksiz
olarak doldurmaları gerekmektedir. Bu adayların başvurularında sadece aşağıda
belirtilen belgeler aranır;
1048766; Kayıt Formunun onay sayfasının fotoğraflı ve imzalı dökümü (formun
üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer ayrılmamış ise fotoğraf
yapıştırılmayacaktır)
1048766; Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin adayın ad ve soyadı ile TC kimlik
numarasının belirtildiği banka dekontu.
Bu adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri gerek
başka bir sınav türüne başvurmaları halinde http://spk.anadolu.edu.tr internet
adresindeki Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt yenilemeleri
gerekmektedir.
Kayıt yenileme yapılırken T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra açılan
ilk sayfada sadece ilgili sınavın girilecek modüllerinin işaretli olması diğer
modüllerdeki tüm işaretlerin kaldırılması gereklidir; varsa adres bilgilerindeki
!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli
sayılacaktır.
Sınava başvuran ancak sınava katılmayan adayın önceki notu geçerlidir. Adayın
hiç katılmadığı oturumda önceki notu geçerli olur. Aday katıldığı otumda yer
alan tüm sınav konularından sınava girdiğinden o oturumda aldığı notlar
geçerlidir.
21
değişiklikler de bu aşamada yapılmalıdır. Yanlış girilen T.C. kimlik numaraları sistem
tarafından yeni bir kayıt olarak algılanmaktadır. Bu nedenle T.C. kimlik numaralarının
doğru ve eksiksiz olarak yazılması önem arz etmektedir.
Adaylar ilk kayıtta verdikleri adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu
değişiklikleri Kayıt Formunda yapabilirler. Ancak kayıt yenileme işlemleri sırasında
adayın kimlik bilgilerinde değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır.
Kayıt yenileme yapılırken;Kaydet butonu tıklandıktan sonra ;Seçtiğiniz
Bölüm(ler) ve Dersler başlığı altında adayın girmek istediği sınav türü veya türleri
ile girilecek modüllerin listesi görülecektir. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir
hata yoksa ;Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz butonu
tıklanacaktır. Hata olması halinde ;Vazgeçtim Kayıt Yenileme Penceresine Geri
Dön butonu tıklanarak işlemlerin baştan yapılması gerekmektedir. Formda yer alan
bilgilerin doğruluğundan emin olan adayın ;Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı
Kesinleştiriniz butonunu tıklaması halinde formun yazıcıdan dökümü alınacaktır.
Yazıcıdan alınan bu forma eğer formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer
ayrılmış ise son altı ay içinde çekilmiş başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak
nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.
İmzalanan Kayıt Formunun TC kimlik numarası ve adı-soyadının yazılı olduğu banka
dekontu ile birlikte Kılavuzun 5.3 Bölümünde belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta
ile gönderilmesi gerekmektedir.
!! Adayların kimlik bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklik ve
düzeltmelerin yapılabilmesi için adayların değişiklik gerekçesini içeren ve
belgeleyen evrakla birlikte Kılavuzun 5.3 Bölümünde yer alan adrese ancak
kayıt başvuru dönemi içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
22
5.3- Başvuru Yeri
İnternet üzerinden doldurulan Kayıt Formunun bilgisayardan alınan ve üzerine
fotoğraf yapıştırılan imzalı dökümünün yukarıda belirtilen belgelerle birlikte sadece
aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
(Sınav Hizmetleri)
Yunusemre Kampüsü
26470 Eskişehir
6- BAŞVURU TARİHİ
!! Sınavlara başvurular 27 Ekim 2008 tarihinden 14 Kasım 2008 tarihi mesai
saati bitimine kadar yapılabilecektir.
!! 17 Kasım 2008 tarihi itibariyle Kılavuzun 5.3 Bölümünde belirtilen adrese
ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
7- SINAV ÜCRETLERİ
Adayların girdikleri konu (modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav türü
için Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerine başvurarak 100 YTL (yüz YTL) lisanslama
sınav ücreti olarak ödemeleri ve ad soyad ile T.C kimlik numarasının yer aldığı
banka dekontunu Kayıt Formuna eklemeleri gerekmektedir. TC vatandaşı olmayan
adaylar dekontta TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya
kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.
!! Sınav ücreti ödemeleri için EFT kabul edilmeyecektir.
23
!! 14 Kasım 2008 mesai saati bitiminde sınav ücretinin yatırıldığı hesap
kapanacak olup bu tarihten itibaren ücret yatırma imkanı bulunmayacaktır.
!! Ödeme Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerinde ;Kurum Tahsilâtları
menüsündeki 039 İşlem Kodlu hesaba yapılacaktır.
!! Herhangi iki sınavın ortak konularından sınava başvurulması halinde tek
sınav ücreti ödenecektir.
Sınava girmeyen veya giremeyen sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan
sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan Kayıt Formunun ilgili sayfasını
imzalayıp teslim etmeyen Kayıt Formunu internet üzerinden doldurmayan
başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen aynı sınav için birden fazla ödeme
yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez ve sınav ücretleri gelecek
dönemlerde yapılacak sınavlara devredilemez.
8- SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adayların sınava girecekleri bina ve salonu gösteren ;Sınava Giriş Belgesi
sınav tarihinden en az bir ay öncesinden sınav tarihinin sonuna kadar http://spk.anadolu.edu.tr internet adreslerinde yer alacaktır. Adaylar TC kimlik
numaralarını ve şifrelerini girmek suretiyle Sınava Giriş Belgelerine internet üzerinden
ulaşarak ;Sınava Giriş Belgesinin dökümünü alacak ve bu belge ile sınava
katılacaklardır.
!! ;Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca postalanmayacaktır.
Başvuru esnasında kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Tebliğlerde
belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.
Sermaye Piyasası Kanununa Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere
belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara
aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi
sınava alınmazlar.
24
9- SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER
!! Sınav başvurusu kabul edilen adayların sınav esnasında yanlarında
aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur.
1048766; Sınava Giriş Belgesi (internetten döküm olarak alınacaktır)
1048766; Nüfus cüzdanı sürücü belgesi veya pasaport.
Sınava katılan adayların ayrıca yanlarında yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem
leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir.
Sınavlarda Kılavuzun 11. Bölümünün (e) bendinde belirtilen özelliklerde hesap
makinesi kullanılabilir. Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini yukarıda belirtilen kimlik belgelerinden biriyle birlikte
gösteremeyenler sınava kabul edilmezler. İnternetten döküm olarak alınan Sınava
Giriş Belgesinin fotokopisi faks ile gönderilmiş kopyası vb. belgeler kabul edilmez.
10- SINAVLARIN UYGULANMASI
Sınavların tarihlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı* 17 Ocak 2009 Cumartesi
Türev Araçlar Sınavı (4 Modül)
Türev Araçlar Sınavı (4 Modül) **
17 Ocak 2009 Cumartesi
18 Ocak 2009 Pazar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı 18 Ocak 2009 Pazar
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 18 Ocak 2009 Pazar
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (3 modül)***
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (1 modül)
17 Ocak 2009 Cumartesi
18 Ocak 2009 Pazar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı
(2 modül)***
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı
(1 modül)
17 Ocak 2009 Cumartesi
18 Ocak 2009 Pazar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı 17 Ocak 2009 Cumartesi
Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı 17 Ocak 2009 Cumartesi
* Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının ;Takas ve Operasyon İşlemleri başlıklı bölümü 17 Ocak 2009
Cumartesi günü öğleden sonra 14.30da başlayacak oturumda yapılacaktır.
** Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavının 1 2 3 ve 8 numaralı modülleri aynı gün
(18 Ocak 2009 Pazar) ortak olarak yapılacaktır.
***Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 17 Ocak 2009
Cumartesi günü olmakla birlikte Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortak modülü 18 Ocak 2009 Pazar
günü yapılacaktır.
25
Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgileri içeren oturum tablosu
Kurulumuzun internet sitesinde (http://www.spk.gov.tr) ;Lisanslama Sınavları başlıklı
bölümde yer almaktadır.
Daha önce yapılan sınavlarda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
Sınavı ve/veya Türev Araçlar Sınavının ortak olarak yapılan 4 modülünden (Genel
Ekonomi ;Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat ;Menkul Kıymetler ve
Diğer Sermaye Piyasası Araçları ve ;İlgili Vergi Mevzuatı) 60 ve üzerinde not alan
adaylar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ve/veya Türev Araçlar
Sınavına başvurmaları halinde geçer notlarını kullanabileceklerdir.
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Uzmanlığı Sınavlarında ;Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku
modülü ortak olup her iki sınavın ;Genel Ekonomi ve Mali Sistem modülü de
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortaktır.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı ile Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı arasında ortak modül bulunmamaktadır.
!! Sınavlar; Ankara İstanbul İzmir Adana Antalya ve Bursada yapılacak olup
sabah 9.30 ve öğleden sonra 14.30da başlamak üzere iki oturum halinde
düzenlenecektir. İzleyen sınav dönemlerinde yeni sınav merkezleri
açılabileceği gibi mevcut sınav merkezlerinin kapatılması da mümkündür.
11- SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Lisanslama sınavlarına katılan adayların sınav sırasında uymaları gereken
kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Sınav süresince görevlilerle konuşulması soru sorulması görevlilerin adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları adayların yanlarında ve sıralarında sınav
konuları ile ilgili kitap not vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav sırasında
26
birbirleriyle konuşan kopya çeken veya kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri ;Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları
geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye kalkışanı uyarmak zorunda
değildir sorumluluk adaya aittir.
b) Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
Gerektiğinde görevliler adayların oturdukları yerleri değiştirebilir. Adayın
sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlikleri ;Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak bu adayların sınavları
geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday
sınava alınmayacak ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde ise
sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin
verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kağıdı alınır
ve tekrar sınava devamına izin verilmez.
d) Adayların sınav sırasında sigara pipo puro vb. içmeleri birbirlerinden kalem
silgi vb. şeyler alıp vermeleri başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip
içmeleri sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları kesinlikle
yasaktır.
e) Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması adayların lehinedir. Ancak alfabetik
tuş takımına sahip olan hesap makineleri databank el bilgisayarı vb. özel
elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların
sınavları geçersiz sayılır.
f) Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz cep telefonu çağrı cihazı vb. iletişim
araçlarını cep bilgisayarı saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb.
her türlü bilgisayar özelliği olan cihazları silah ve benzeri teçhizatı
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunduranların bunları sınav
sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine
davrananların sınavı geçersiz sayılır.
g) Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere
yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır.
27
12- SINAVLARIN ŞEKLİ
Lisanslama sınavlarında beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacak
testler uygulanacaktır. Sınav sırasında adaylara üzerinde adayın TC kimlik numarası
ve isminin yer aldığı cevap kâğıtları dağıtılacaktır. Adayın kendisine verilen cevap
kâğıdını kontrol ederek kendisine ait değilse görevlileri uyarıp adına düzenlenmiş
cevap kâğıdını alması gerekmektedir. Cevap kâğıdı optik okuyucularla
okunacağından işaretlemenin siyah kurşun kalem ile yapılması zorunludur.
Sınavların her birinde kullanılacak soru kitapçıkları farklı türlerde basılacaktır.
Soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya
sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle her soru kitapçığı
türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü kitapçığın üzerinde
ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır. Soru kitapçıklarının sınav salonu
dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.
13- SINAVLARIN ALT KONU BAŞLIKLARI YARDIMCI KAYNAKLAR VE SORU
DAĞILIMLARI
Lisanslama sınavlarında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı 9
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı 8 Türev Araçlar Sınavı 8
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 5 Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı
4 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 3 Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Sınavı 3 ve Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı 2 konudan
(modül) oluşmaktadır. Bu konuların alt konu başlıkları ile alt konu başlıkları bazında
sınavlarda sorulacak soruların sayılarını içeren tablolar Kurulumuz http://www.spk.gov.tr internet adresinin ;Lisanslama Sınavları bölümünde yer
almaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı (Takas ve
Operasyon İşlemleri modülü dahil) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı
ve Türev Araçlar Sınavına ilişkin referans niteliğindeki yardımcı kaynaklar
TSPAKBnin http://www.tspakb.org.tr internet adresinde yer almakta olup lisanslama
sınavlarının sorularının bu kaynaklardan oluşturulması zorunluluğu bulunmamaktadır.
!! Sınavlarda cevaplar puanlanırken her doğru cevaba eşit puan verilecek
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
28
!! Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavının 1 2 3
ve 8 nolu modülleri ortak olarak yapıldığından bu modüllerden başarılı olan kişilerin
sınav türüne göre geri kalan diğer 4 modülden sınava katılmaları yeterlidir.
Aynı şekilde Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı Sınavının 2 nolu modülü ortak olarak yapılacaktır. Bu
sınavların 1 nolu modülü de Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile
ortaktır.
14- SINAV NOTLARI PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR
Sınavlarda başarılı sayılmak için;
(a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 60
olması
(b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması
gerekmektedir.
Sınavlarda başarısız olanların yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi
bir sınırlama yoktur.
Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi
almaya hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde
lisans belgesi verilmesi yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına
bağlanmıştır.
Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi
almaya hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması
gerekmektedir. Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden
yeniden sınava girmesi gerekecektir.
Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.
!! Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve
aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur.
29
2002 Eylül - 2004 Mayıs dönemlerinde çalışanlardan Kurulumuzca düzenlenen
lisanslama sınavlarından en az birine katılıp geçiş sürecinden yararlanan
ancak 2009 Eylül dönemi sınav sonuçları açıklandığında halen lisans almaya
hak kazanamayan adayların tüm notları 2010 Ocak dönemi itibariyle silinecek
ve adayların başarılı oldukları dersler dahil tüm derslerden yeniden sınavlara
katılmaları gerekecektir.
Sınavlara katılanlardan 4 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayanların
başarılı oldukları dahil tüm notlarının silinmesi işlemi geçiş sürecinin sonu olan 2009
Eylül döneminde başlatılacak ve 2009 Eylül sınavı sonuçlarına göre 4 yıl ve daha
uzun süre sınava girdikleri halde başarılı olamayan adayların 2010 Ocak sınavında
tüm notları silinecektir.
Yukarıda belirtilen kapsamda yer alan adaylardan modül silme süresinin
uzatılmasından yararlanmak istemeyen kişilere 4 yıllık süreyi tamamlamış olmaları
şartıyla en son 2009 Eylül dönemine kadar sınav başvuru süresi içinde Kurulumuza
yazılı olarak başvurmaları halinde başarılı oldukları dahil tüm sınav notlarının
silinmesi imkanı tanınabilecektir.
15- CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN
GEÇERSİZ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi
için adayın:
(a) Sınava Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınavda bu
belgeyi görevlilere teslim etmiş olması
(b) Kopya eylemine karışmamış olması
(c) Soru kitapçığının kapağına TC kimlik numarasını adını ve soyadını
yazmış olması
(d) Kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş
olması
(e) Cevaplarını soru kitapçığına değil cevap kağıdına siyah kurşun kalemle
işaretlemiş olması
30
(f) Soru kitapçığını ve cevap kağıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim
etmesi
(g) Bu Kılavuzun 11. Bölümünde ve Sınava Giriş Belgesinde sayılan kurallara
uyması
(h) Sınavın diğer kurallarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
Sınavlara katılanlardan;
a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı
sonradan anlaşılan
b) Sınavda kopya çektiği ve/veya verdiği tespit edilen
c) Başkasının yerine sınava giren ve/veya kendisinin yerine başkasının sınava
girmesine imkan tanıyan
d) Sınav sorularını sınav salonunun dışına çıkaran
e) Sınav kurallarına uymayan
f) Sınavda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans almak üzere
başvuruda bulunmayan
g) Ser.P.Knna Ser.P.Kna dayanılarak yapılan düzenlemelere belirlenen
standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı
hareket eden
kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. (a) (b) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen
nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava
alınmayacaklardır.
16- SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçlarının hangi tarihten itibaren açıklanacağı Sınava Giriş
Belgelerinde belirtilir. Adaylar belirtilen tarihlerde TC kimlik numaralarını ve şifrelerini
girmek suretiyle http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinden sınav sonuçlarına
ulaşabilir ve internet üzerinden döküm alabilirler.
!! Adayların notlarının yer aldığı Sınav Sonuç Belgesi ayrıca adreslerine
gönderilmez.
!! Sınav sonuçlarına ve sınav sorularına itiraz sonuçların ve soruların internet
sayfasında ilanını izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula yapılır.
31
!! Sınav Sonuç Belgeleri Lisans Belgesi yerine geçmez. Aday lisans alma
aşamasındaki koşulları sağlamadıkça sınavda başarılı olsa bile bu belge ile
lisans gerektiren görev alanlarında çalışmaya yetkili değildir.
17- LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ
Lisans yenilemek için her dört yılda bir Lisans Yenileme Eğitim Programlarına
katılmak gerekmektedir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak
lisans belgesine hak kazanıldığı yılın son günü (31 Aralık) esas alınır. Lisans
yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce lisans yenilemek
için başvuruda bulunulması zorunludur.
Lisans yenileme eğitimleri TSPAKB tarafından yapılmaktadır. Bu konudaki
detay bilgiye http://www.tspakb.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Lisanslı kişilerin; Sermaye Piyasası Kanununa bu Kanuna dayanılarak yapılan
düzenlemelere belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel
nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının
süreli veya belirsiz süreli iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
Lisans sahibi olanlardan Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında
lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir lisansı olduğu halde ilgili
lisansın görev alanında çalışm
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın